Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

OFERTA PRACY !!!

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

OPIEKUN

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

Wymiar czasu pracy – Pełen etat

  1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: opiekun

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Pakówce, Pakówka 42,

63-940 Bojanowo.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym możliwe przedłużenie umowy o pracę na czas określony a następnie nieokreślony.

2. Wymagania niezbędne:

-wykształcenie średnie

– komunikatywność

– umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej
 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,

 – dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków

–  punktualność, dbałość o porządek i czystość.

3. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe w opiece nad niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem

4. Ogólny zakres wykonywania działań:

Do zakresu obowiązków będzie należała opieka nad mieszkańcami niepełnosprawnymi intelektualnie (czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze i wspomagające  osoby niepełnosprawne).

Praca w systemie dwu-zmianowym 12-to godzinnym   wg ustalonego miesięcznego grafiku pracy w  od godz. 7:00 do 19:00 lub 19:00 do 7:00.

5. Oferujemy:
-pracę w stabilnej instytucji z wieloletnimi tradycjami,
-możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

– list motywacyjny

Oba dokumenty opatrzone powinny być klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej  w Pakówce w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

    7. Miejsce składania dokumentów:
             Oferty należy składać:

osobiście  w sekretariacie Domu   

drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej  Pakówka 42   63-940 Bojanowo

pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@pakowka.fc.pl       

8. Pozostałe informacje:
Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na analizie złożonych dokumentów, drugi etap będzie się składał z rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie drugiego etapu wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacji na temat naboru udziela Dom Pomocy Społecznej w Pakówce, Pakówka 42, 63-940 Bojanowo, tel. 65 545 63 58 wew. 11.


Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Pakówce z siedzibą Pakówka 42, 63-940 Bojanowo. Pełna treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.pakowka.fc.pl w zakładce Obowiązki informacyjne

Za wyrażoną zgodą, przesłane lub dostarczone do placówki dane osobowe zostaną umieszczone w bazie CV i wykorzystane pod kątem konkretnego wolnego stanowiska
i przyszłych ofert pracy. Skontaktujemy się tylko z osobami, które spełniają wymagania  na dane wolne stanowisko pracy.

Skip to content