Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Terapia

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej objęci są programem rehabilitacji i terapii zajęciowej. Bazujemy na bardzo różnych technikach i ciągle poszukujemy nowych form pracy. W ramach programu terapeutycznego w DPS Pakówka działa również dział ergoterapii. Zasadą pracy dydaktyczno-wychowawczej w pracowniach terapeutycznych jest dostosowanie zajęć do potrzeb, możliwości i rozwoju psychomotorycznego osób biorących udział w zajęciach. Realizacja programu uzależniona jest od pór roku, imprez sportowych i okolicznościowych.

MEDIOTEKA to pracownia będąca połączeniem biblioteki z pracownią komputerową. To tu mieszkańcy i pracownicy wspólnie redagują „Echo Pakówki” – biuletyn informacyjny naszego Domu. Tu można przeczytać wiele tytułów prasowych lub wypożyczyć książkę. Można również korzystać z internetu, posłuchać dobrej muzyki lub najzwyczajniej przysiąść, odpocząć, rozmyślać.

PRACOWNIA ROZMAITOŚCI –  Jak sama nazwa wskazuje pracownia w której powstają różnego rodzaju prace naszych podopiecznych, okolicznościowe kartki, mydełka i świeczki. To tutaj pod okiem instruktora wprowadzane są nowe trendy artystyczne m. in. decopuage, quilling, papieroplastyka, malarstwo. Pracownia produkuje ozdoby świąteczne które  stanowią element dekoracyjny naszego Domu.

PRACOWNIA USPRAWNIANIA DOMOWEGO ma na celu zapoznawanie z zasadami prowadzenia kuchni. Nauka zachowania przy stole, spożywania posiłków, dbania o czystość naczyń i sprzętów kuchennych – to główne zadania tejże pracowni. Nie bez powodu nazywamy ją potocznie pracownią kulinarną. Można bowiem tu nieźle podjeść! rogaliki, ciasta i inne okolicznościowe wypieki to specjalność  tejże pracowni.

20151110_113230 20151110_113329

PRACOWNIA MUZYCZNA – w tej pracowni prowadzone są zajęcia wokalne mające na celu rozwój zdolności muzycznych nie brakuje także elementów rytmiki i tańca. Pod okiem terapeuty powstają okolicznościowe akademie. To tutaj przygotowujemy występy z którymi prezentujemy się na scenach instytucji kultury. m. in. podczas Festiwalu Sztuki Forma organizowanego przez Rawicki Dom Kultury. Nasze występy obejrzeć można także podczas festynów w Bojanowie oraz na różnego rodzaju przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź,

tam dobre serca mają

źli ludzie wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”.

-J.W.Goethe

GABINET PEDAGOGA – w ramach pracy gabinetu prowadzona jest terapia pedagogiczna grupowa i indywidualna odpowiadająca na potrzeby naszych podopiecznych.

GABINET BIBLIOTERAPII – tutaj odbywają się cykliczne spotkania z książką. Przekrój pozycji jakie czytane są w czasie zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości intelektualnych słuchaczy. Uczestnicy zajęć bardzo często sami wyszukują lektury jakie ich interesują. Zawsze jest też czas na dyskusje.   Dla osób mających problemy z poruszeniem się – 2 razy w tygodniu organizowane są tzw. zajęcia mobilne w najbliższym otoczeniu mieszkańca.  .

GABINETY REHABILITACJI – oferują szereg zabiegów kinezyterapii, fizykoterapii oraz grupowe zajęcia ogólnorozwojowe Rehabilitanci wykonują szereg zabiegów zleconych przez lekarzy specjalistów. Spośród szerokiego wachlarza zabiegów oferowanych przez naszą placówkę należy wymienić: światłolecznictwo, a w tym leczenie przy pomocy lamp generujących promieniowanie podczerwone, oraz lamp Bioptron, W gabinecie  są  również wykonywane  zabiegi  z elektrolecznictwa czyli leczenie za pomocą prądów stałego, małych częstotliwości, prądów diadynamicznych oraz prądów średniej częstotliwości. Najczęściej wykonywane są jednak zabiegi z kinezyterapii czyli leczenia ruchem Zabiegi te dobierane są do potrzeb i możliwości podopiecznych. Według zaleceń lekarza wykonywane są także masaże: klasyczny, segmentarny oraz drenaż limfatyczny.

GABINET PSYCHOLOGA – w gabinecie realizowane są  bieżące konsultacje indywidualne, Rozmowy o charakterze podtrzymującym, tonizującym negatywne emocje. Mieszkańcy szukają tutaj porad w sprawach mniej czy bardziej skomplikowanych a które dla nich są często bardzo istotne. W gabinecie przeprowadzane są zajęcia grupowe o charakterze wspierającym  bądź charakterze psychoedukacyjnym. Psycholog na potrzeby sądów, ośrodków pomocy społecznej, komisji rentalnych sporządza stosowne opinie o stanie psychicznym podopiecznych.

Ponadto cały dział terapeutyczny prowadzi szereg działań wspólnych mających na celu aktywizację i rozwój poprzez organizacje szeregu zajęć ruchowych, tanecznych, wycieczek krajoznawczych i rowerowych, spacerów, marszów trekingowych, turniejów w boule, meczy w piłkę nożną, gry stolikowe, zajęcia z chustą „Klanzy”, raz w tygodniu organizowane są ćwiczenia relaksacyjne.

Skip to content