Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Ogłoszenie

Zamówienie z wolnej ręki na kompleksową dostawę gazu ziemnego zaazotowanego dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie 01.07.2020 do 30.06.2022 r.” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY http://biuletyn.pakowka.fc.pl/p,21,rok-2020

Skip to content